Skip to content

Marathi Songs Lyrics

Marathi Songs Lyrics

देव देव्हाऱ्यात नाही,Dev Devharyat Nahi

देव देव्हाऱ्यात नाही, देव नाही देवालयीदेव चोरुन नेईल, अशी कोणाची पुण्याई देव अंतरात नांदे, देव दाही दिशी कोंदेदेव आभाळी सागरी, देव आहे चराचरीदेव शोधूनिया पाही,… Read More »देव देव्हाऱ्यात नाही,Dev Devharyat Nahi

देव माझा निळा निळा,Dev Majha Nila Nila

देव माझा निळा निळा, डोळे माझे निळेमाझा समुद्रही निळा, आभाळही निळे श्रावणाच्या खुळ्या धारा आल्या तशा गेल्यातेव्हा ओल्या उन्हातून मोर आले निळे अश्विनात आठ दिशा… Read More »देव माझा निळा निळा,Dev Majha Nila Nila