Marathi Songs Lyrics

देते तुला हवे ते,Dete Tula Have Te

देते तुला हवे ते, देते दहा दिशा रेनेऊ नकोस माझी ही एवढी तृषा रे हे मेघ घेउनी जा जे कोष अमृताचे हा मोर राहु दे तू त्यांचा परि पिसा रेजा…

Continue Readingदेते तुला हवे ते,Dete Tula Have Te

देव जरी मज कधी भेटला,Dev Jari Maj Kadhi Bhetala

देव जरी मज कधी भेटला, माग हवे ते माग म्हणालाम्हणेन प्रभू रे माझे सारे, जीवन देई मम बाळाला कृष्णा गोदा स्नान घालु दे, रखुमाबाई तीट लावु देज्ञानेशाची गाऊन ओवी, मुक्ताई…

Continue Readingदेव जरी मज कधी भेटला,Dev Jari Maj Kadhi Bhetala

देव देव्हाऱ्यात नाही,Dev Devharyat Nahi

देव देव्हाऱ्यात नाही, देव नाही देवालयीदेव चोरुन नेईल, अशी कोणाची पुण्याई देव अंतरात नांदे, देव दाही दिशी कोंदेदेव आभाळी सागरी, देव आहे चराचरीदेव शोधूनिया पाही, देव सर्वाभूतां ठायी देव मूर्तीत…

Continue Readingदेव देव्हाऱ्यात नाही,Dev Devharyat Nahi

देव माझा निळा निळा,Dev Majha Nila Nila

देव माझा निळा निळा, डोळे माझे निळेमाझा समुद्रही निळा, आभाळही निळे श्रावणाच्या खुळ्या धारा आल्या तशा गेल्यातेव्हा ओल्या उन्हातून मोर आले निळे अश्विनात आठ दिशा निळ्यानिळ्या झाल्यानदीकाठी लव्हाळ्यांना तुरे आले…

Continue Readingदेव माझा निळा निळा,Dev Majha Nila Nila