Skip to content

Marathi Songs Lyrics

Marathi Songs Lyrics

देव जरी मज कधी भेटला,Dev Jari Maj Kadhi Bhetala

देव जरी मज कधी भेटला, माग हवे ते माग म्हणालाम्हणेन प्रभू रे माझे सारे, जीवन देई मम बाळाला कृष्णा गोदा स्नान घालु दे, रखुमाबाई तीट… Read More »देव जरी मज कधी भेटला,Dev Jari Maj Kadhi Bhetala