Garba Bhajan Lyrics गरबा लिरिक्स

माँ पावा ते गढ़ थी उतरया रे महाकाली रे गरबा हिंदी लिरिक्स

माँ पावा ते गढ़ थी उतरया रे,महाकाली रे,माड़ी वसाव्यु चांपानेर,पावागढ़ वाली रे,माड़ी वसाव्यु चांपानेर,पावागढ़ वाली रे,माँ पावा ते गढ़ थी उतरया रें,महाकाली रे।। माँ चांपा ते नेर ना चार चौता,रे…

Continue Readingमाँ पावा ते गढ़ थी उतरया रे महाकाली रे गरबा हिंदी लिरिक्स

ढोलिडा ढोल रे वागाड़ मारे हिंच लेवी छे गरबा हिंदी लिरिक्स

ढोलिडा ढोल रे वागाड़,मारे हिंच लेवी छे,हिच लेवी छे,हामे जापे जावा से,हिच लेवी छे,हामे जापे जावा से,ढोलिडा ,,,,,,,,,ढोलिडा ढोल रे वगाड़,मारे हिंच लेवी छे,ढोलिडा ढोल रे वगाड़,मारे हिंच लेवी छे।।…

Continue Readingढोलिडा ढोल रे वागाड़ मारे हिंच लेवी छे गरबा हिंदी लिरिक्स

ऐवा धूपा री वेला वेगा आवजो राजस्थानी गरबा लिरिक्स

ऐवा धूपा री वेला वेगा आवजो,श्लोक:- नागाणा रे मायने,मंदिर बनियो जोर,कोयलिया टूका करे,हे माडि मीठा बोले मोर।। ऐवा धूपा री वेला वेगा आवजो,ऐवा ज्योता री वेला वेगा आवजो,आवो आवो, आवो…

Continue Readingऐवा धूपा री वेला वेगा आवजो राजस्थानी गरबा लिरिक्स

पँखिडा ओ पँखिडा गरबा हिन्दी लिरिक्स

पँखिडा ओ पँखिडा पँखिडा ओ पँखिडा,पँखिडा तु उड़ ने जाना पावागढ़ रे,महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे,म्हारी महाकाली से जईने कीजो गरबो रमे रे।। म्हारा गाँव का सुतार भाई बेगा…

Continue Readingपँखिडा ओ पँखिडा गरबा हिन्दी लिरिक्स