Skip to content

Tu ye Saathiya lyrics in Marathi – तु ये साथीया

Tu ye Saathiya lyrics in Marathi – तु ये साथीया

Tu Ye saathiya lyrics marathi sung by Savani Ravindra & Ashish Khandal. Tu Ye saathiya song lyrics written by Pravin Manjarekar & Vijay Bhate. music label Everest marathi.

Tu ye Saathiya lyrics in marathi( तु ये साथीया )

स्वप्नांची चाहुल लागे पुन्हा
माझ्या मनी तुझा कारवा
बेभान झाल्या साऱ्या दिशा
मदहोश मी का सांगना

बेदुंध मी, होई आता, वेडावला जीव का
का ना कळे माझे मला तू ही रे साथीया

तु ये साथीया, चाहुल तुझी रे मना
मन शोधी तुला, का दिसे ना तू मला

हलके हलके, मखमली सारे
रेशमांचे क्षण,बावारे …

रोज रोज
देती रे साद,
मंद वारे हे साजरे

धुंध ओली हवा,स्पर्ष तो गारवा
हे तराने नवे ऐकना
तु हवीशी मला, भास छळतो तुझा
तू ही जरा बोलना

धागे धागे, गुंतले धागे
गुंतला श्वास, तुज्यासवे
दुर दुर, दुर नजरेची
अबोल भाषी ही तुला कळे

रंग बेरंग हे, आज खुलले जरा
सोबतीने तू ही रंगना
सूर तालासवे आज जुळले पुन्हा
सरगम तू छेडना
तु ये साथीया, चाहुल तुझी रे मना
मन शोधी तुला, का दिसे ना तू मला

Music Video

Leave a Reply

Your email address will not be published.