Skip to content

Tu Ashi lyrics – Keval Walanj Kunal Devalkar

Tu Ashi lyrics – Keval Walanj Kunal Devalkar

Tu Ashi lyrics in marathi sung by Keval Jaywant Walanj. Tu Ashi song lyrics written by Sushant Rajendra Bapardekar, Vipul Narendra Shivalkar. music label Tips Marathi.

Tu Ashi lyrics marathi (तु अशी)

तु अशी ये कधी घेऊनी स्वप्नांना अबोल प्रित ही तुझीं
साथ ही सोडूनी गेलीस का सांग ना पाश हे तोडूनी
दूर का भासे हा प्रितीचा किनारा
एकट्या वाटेवर बस तुझा सहारा

तु अशी ये कधी घेऊनी स्वप्नांना अबोल प्रित ही तुझीं
साथ ही सोडूनी गेलीस का सांग ना पाश हे तोडूनी

तुझ्या-माझ्या मनातले
ओठी आले अलवार
दोघातले अंतर हे
विरेल ग हळूवार
बहरले क्षण सारे
तुझ्या एका हाकेवर
भेटलीस तु मला
पुन्हा त्या वाटेवर

जग सारे का भासे हे रिते
जग सारे का भासे हे रिते
ओढ ही का अंतरी तुटे
ओढ ही का अंतरी तुटे
सांगना वेड्या मना
प्रेम ही झाला गु्न्हा
सांगना वेड्या मना
प्रेम ही झाला गु्न्हा, झाला गु्न्हा

तु अशी ये कधी घेऊनी स्वप्नांना अबोल प्रित ही तुझीं
साथ ही सोडूनी जाऊ नको थांब ना पाश हे तोडूनी

मिटलेल्या पापण्यांनी
साठवले क्षण चार
पाणावले डोळे अन् मी
पुन्हा तिथेच एकटा यार

Tu Ashi lyrics marathi (तु अशी)

Tu ashi ye kadhi gheoni swapnna abol prati tujhi
sath hi Soduni Gellis ka pash he toduni
dur ka bhase ha pritichi kinara
Ekatya Vatevar Bus Tujha Sahara

Tu ashi ye kadhi gheoni swapnna abol prati tujhi
sath hi Soduni Gellis ka pash he toduni

Tujya-madhya manatale
Othi Aale Alwar
Doghatle antar he
Virale ga Haluevar
baharalw kshna sare
Tujya ek hakewar
Bhetliis tu mala
Punha taya vatevar

Jag Sare Ka Bhase O Rite
Jag Sare Ka Bhase O Rite
odh hi ka antari tute
odh hi ka antari tute
Sangna Vedya
Prem hi jhala gunha
Sangna Vedya
prem is Jhala Gunha, Jhala Gunha

Tu ashi ye kadhi gheoni swapnna abol prati tujhi
sath hi Soduni Gellis ka pash he toduni

Mitlelya Papanyani
sathvale char kshana
Panavale Dole Anmi
Punha Tatech Ekta Yaar

Music Video

Leave a Reply

Your email address will not be published.