TRẠNG TÍ PHIÊU LƯU KÝ – OFFICIAL TRAILERTrạng Tí Phiêu Lưu Ký đánh dấu sự kết hợp lần đầu tiên của nhà sản xuất Ngô Thanh Vân và đạo diễn Phan Gia Nhật Linh. Bộ phim mang thể loại Phiêu lưu …

Leave a Reply