Skip to content

मैया थारै आंगणे।।

बनु दास जनम जनम तक यो ही आयो मांगने मैया थारै आंगणे

  • by

बनु दास जनम जनम तक,यो ही आयो मांगने,मैया थारै आंगणे,मैया थारै आंगणे।। मंगल गाऊं घर घर जाकर,थासु मिल्यो उपहार,देके सेवा इ जनम में,बहुत कियो उपकार,मौज… Read More »बनु दास जनम जनम तक यो ही आयो मांगने मैया थारै आंगणे