Skip to content

भूल गए हम पाँव के छाले

लाल लाल चोला सिंह सवारी तुझको माँ पूजे दुनिया सारी लिरिक्स

लाल लाल चोला सिंह सवारी, दोहा – तू तो माँ दानी,अम्बे भवानी,सच्चा तेरा दरबार है,तीनो लोक माँ तुझको पूजे,महिमा अपरम्पार है। लाल लाल चोला सिंह… Read More »लाल लाल चोला सिंह सवारी तुझको माँ पूजे दुनिया सारी लिरिक्स