लाल लाल चोला सिंह सवारी तुझको माँ पूजे दुनिया सारी लिरिक्स

लाल लाल चोला सिंह सवारी, दोहा – तू तो माँ दानी,अम्बे भवानी,सच्चा तेरा दरबार है,तीनो लोक माँ तुझको पूजे,महिमा अपरम्पार है। लाल लाल चोला सिंह सवारी,तुझको माँ पूजे दुनिया सारी,आओ…

Continue Readingलाल लाल चोला सिंह सवारी तुझको माँ पूजे दुनिया सारी लिरिक्स