Sajiri gojiri lyrics marathi – साजिरी गोजिरी – Ibhrat

Sajiri gojiri lyrics in marathi from movie ibhrat sung by Bela Shende. Sajiri gojiri song lyrics written by Sanjay Navgire. music label zee music marathi.

Sajiri gojiri lyrics marathi( साजिरी गोजिरी )

दारी सडा सारवण

गेलं अंगण सजून

दिन आला सुनियाचा

सूर सनई सुराचा

वली पिवळी हळद

आली गुलाबी गडद

ऐशा सण सोहळाच्या

चला ओटी तिची भर

देवा बामन साक्षीने

तिची पाठवणी करा

साजिरी गोजिरी

चंचल हरिणी

अल्लड जाळ्याची बावर नवरी

अल्लड जाळ्याची बावर नवरी

रानी वनी घरी दारी

तुझ्या अंगणाची परी

दुडूदुडू धावताना तुला वेड लावताना

काळजात जपलेली तीला पापण्यांच्या झुला

आठव उरात तुझा आठवं दाटलेला

तरली कशी दुनिया या क्षणाची

आज सोबतीस यावी माय अंगणाची

साजिरी गोजिरी

चंचल हरिणी

अल्लड जाळ्याची बावर नवरी

अल्लड जाळ्याची बावर नवरी

ताटातूट काळजाची झाली परकी पाहुनी

यावी रोज ती दिवाळी अन रोज ववनानी

तुझा रुसवा फुगवा दोऱ्या घडीचा भांडण

जाता सासरी तुला मायेची गुंफण

साजिरी गोजिरी

चंचल हरिणी

अल्लड जाळ्याची बावर नवरी

साजिरी गोजिरी

चंचल हरिणी

अल्लड जाळ्याची बावर नवरी

अल्लड जाळ्याची बावर नवरी

Music Video

Leave a Reply