Jagude preet ekda lyrics marathi – जगुदे प्रीत एकदा – Ibharat

Jagude Preet Ekda lyrics marathi from movie Ebhrat sung by Jasraj Joshi & Akansha Bhoir. Jagude Preet Ekda song lyrics written by Sanjay Navgire. music label zee music.

Jagude preet ekda lyrics
Jagude preet ekda lyrics marathi(जगुदे प्रीत एकदा )

तुझ्या विना सुनी तुझी मी बावरी एक ना

तुझ्या विना सुना तुझी मी बावरा ऐक ना

जगूदे हि प्रीत एकदा थांब ऐक ना थांब ना जरा

जगूदे हि प्रीत एकदा थांब ऐक ना थांब ना जरा

तुझ्या खुशीत शिरताना तोडून बांध सारे

तुझ्या शिवाय जगताना तुझाच छंद का रे

तुझ्यासवे मिरवताना जगतो क्षणा क्षणाने

तुझ्या विना हरवताना व्याकुळ का मनाला

आस मनाला का छळते तळमळते भिरभरते

उगी असं का सांग ना …

जगूदे हि प्रीत एकदा जिंदगी थांब ना थांब ना जरा

जगूदे हि प्रीत एकदा जिंदगी थांब ना थांब ना जरा

जगून मी पुन्हा तुला वाहीन जन्म सारा

तुझ्या सुखात भरलेला माझा सुखी किनारा

कधी आतुर वळणावर थांबेन मी जरा सी

तुझ्या मिठीतला पालव बांधून मी या उराशी

कधी इंदू हा गोड शहरा

हि माया अन गार जिव्हाळा

हो मनसारे स्पंदना

जगूदे हि प्रीत एकदा जिंदगी थांब ना थांब ना जरा

थांब ना जरा

जगूदे हि प्रीत एकदा जिंदगी थांब ना थांब ना जरा

थांब ना जरा

Music video

This Post Has One Comment

Leave a Reply