Houde tattad song lyrics Marathi – होउदे तत्ताड – 2020

Houde tattad song lyrics marathi from tattad movie sung by Jasraj Joshi. Houde tattad lyrics written by Rahul Gautam Ovhal. music label zee Marathi music.

Houde tattad song lyrics Marathi ( होउदे तत्ताड )

घुमूदे आज डंकार भिडू नशिबाशी झुंजार

उडुदे आज गुणदान दिल्लगीच्या तुझ्या जरा….

कसक तिची झुरत उरी जीवाला सांगते ..

झडप घेरे उघड पर हे… होउदे तत्ताड तत्ताड..

होउदे तत्ताड..तोड आड ते पिताड..

होउदे तत्ताड आता… होउदे तत्ताड आता …

होउदे तत्ताड आता… होउदे तत्ताड आता…

ओहो…होउदे तत्ताड आता…

मर्द बन धगधगती ज्वाळा.. अंगी दम सळसळतो ठाणा

ओढ तो नशिबाचा फोडील खेळ जुना ..

हिमतीच्या गडगडत्या धारा वाहूदे रगरग या साऱ्या

वाट धर तुफानाची अरे दहाड तू हि जरा

रणरणत्या रे उन्हा.. कणखर मी हि असा

धडधडतो जाळ माझ्या ही उरात …

धड धड धडक जरा … जकडं तू जीत रे

धडम धडम उघड दार ते ..

होउदे तत्ताड…तत्ताड..तत्ताड..

झडप घेरे उघड पर हे ..होउदे तत्ताड..तत्ताड

Music Video

Leave a Reply