Haatat Haat Lyrics – Aathavnichi Savali

Haatat Haat Lyrics in marthi sung by Deepanshi Nagar. Haatat Haat song Lyrics written by Mohit Manuja. music label Zee Music Marathi.

Haatat Haat Lyrics marathi (हातात हात )

हातात हात घेऊन सांग मला तू देशील का

काट्यावरच्या वेलीवरचे फुल तू होशील का

कवितेच्या शब्दातील भाव माझे होशील का

काट्यावरच्या वेलीवरचे फुल तू होशील का

आहा हा आहा हा आहा हा आहा हा

मिठीत तू मला घेशील का

प्रेमाने स्पर्श करशील का

तुझ्याविना काय जगणे हे असे

जगण्यास कारण होशील का

वेड्या मनाला धीर देशील का

सुखाचे घरटे होशील का

जीवात जीव का अडकला

माझेच ना कळे मला

कवितेच्या शब्दातील भाव माझे होशील का

काट्यावरच्या वेलीवरचे फुल तू होशील का

आहा हा आहा हा आहा हा आहा हा

Music Vdieo

Leave a Reply