Skip to content

Chhoti Si Umar Lyrics In Hindi- Balika Vadhu

fb-site

Chhoti Si Umar Song Lyrics Description From- Balika Vadhu

Lyrics Title: Chhoti Si Umar
Serial: Balika Vadhu
TV Channel: Colors TV

छोटी सी उमर Chhoti Si Umar Song Lyrics In Hindi:

छोटी सी उमर परनाइ रे बाबोसा
करयो थारो कई मैं कसूर

हो…
छोटी सी उमर परनाइ रे बाबोसा
करयो थारो कई मैं कसूर

हो.. इतना दिना तो महने लाड़ लड़ाया
अब क्यों करो महाने हिवडे सो दूर

छोटी सी उमर परनाइ रे बाबोसा
करयो थारो कई मैंकसूर
हो..

Other TV Seria Lyrics:

Leave a Reply

Your email address will not be published.