Skip to content

Chandava song Lyrics Marathi – चांदवा – Vikun Taak

Chandava song Lyrics Marathi – चांदवा – Vikun Taak

Chandava song Lyrics Marathi from Movie vikun taak sung by Santosh Bote. Chandava lyrics written by Guru Thakur. music label video palace.

Chandava song Lyrics Marathi ( चांदवा )

साथ सावलीला सावलीची तापल्या उनात…
स्वर्ग सात पावलांचा उमगला वनव्यात
वाट फुफाट्याची जरी
तुझ्या सोबतीचं सूख
हात हातामंदी येता
हारपली तान भूक
अवसेच्या राती भेटला
डोळ्यामंदी तुझ्या चांदवा

विझू विझू वेडा जीव काहूरतो येता जाता
गाठ शेल्या पदराची नाही सुटायाची आता
लागलीया अशी अोढ सोसनंबी झालं ग्वाड
गावलं जे सायासानं जपायचं जीवापाड
वाट फुफाट्याची जरी
तुझ्या सोबतीचं सूख
हात हातामंदी येता
हारपली तान भूक
अवसेच्या राती भेटला

Music VIdeo

Leave a Reply

Your email address will not be published.