Skip to content

Alagad Alagad lyrics marathi – अलगद अलगद – Ajinkya

Alagad Alagad lyrics marathi – अलगद अलगद – Ajinkya

Alagad Alagad lyrics marathi from movie Ajinkya sung by Rohan Pradhan & Meenal Jain. Alagad Alagad song lyrics written by Kiran Kothawade. music label zee music company.

Alagad Alagad lyrics marathi( अलगद अलगद )

पाहू दे ना मला पाहू दे ना मला

प्रेम डोळ्यातले पाहू दे ना मला

राहू दे ना जरा राहू दे ना जरा

गोज ओठातलं राहू दे ना जरा

तुझ्या माझ्या प्रेमाचा खेळ नवा

भवलेला शब्दांचा मेळ हवा

अलगद अलगद थोडी थोडी

फसगत होऊ दे रे ना मना

अलगद अलगद थोडी थोडी

हरकत घेऊ देना रे मना

क्षण क्षण झुरतो मी पाहताना तुला

कळकळ खुलते मी बघताना तुला

नजरेला नजरेशी खेळू दे ना जरा

मन असे का वागते सांग ना

त्याला तुझ्या स्पर्शाचा गधं हवा

अलगद अलगद थोडी थोडी

फसगत होऊ दे रे ना मना

अलगद अलगद थोडी थोडी

हरकत घेऊ देना रे मना

Music Video

Leave a Reply

Your email address will not be published.