Skip to content

aai mazi kalubai lyrics – आई माझी काळूबाई – Alka Kubal adarsh shinde

  • by
aai mazi kalubai lyrics – आई माझी काळूबाई – Alka Kubal adarsh shinde

aai mazi kalubai lyrics

aai mazi kalubai lyrics in marathi sung by adarsh shinde. aai mazi kalubai song lyrics starting on sony marathi, featuring alka kubal.

aai mazi kalubai lyrics marathi(आई माझी काळूबाई )

काळूबाईच्या नावान चांग भल

दुमदुमल नाव तुझ मंतरल ग

रूप तुझ पार्वतीच अवतरल ग

हुरहुरल भेटीला आतुरल ग

देवी तुझ्या दर्शनान दुख सरल ग

काळूदेवी आई चा गजर ग

तिचा सोनेरी मायेचा पदर ग

आदिशक्ती अंबा तू सत्वाची

तिला साऱ्यांचीच आहे खबर ग

आई माझी काळूबाई सावलीचा

आधार हा वाट चुकल्या लेकरांचा करते आई सांभाळ हा

हाक तुझी येत अंग थरथरल ग

आई माझी काळूबाई मन भरल ग

हुरहुरल भेटीला आतुरल ग

देवी तुझ्या दर्शनान दुख सरल ग

आई माझी काळूबाई

Music video

Leave a Reply

Your email address will not be published.