Skip to content

ॐकार प्रधान रूप Omkar Pradhan Roop

  • by
0 695

ॐकार प्रधान रूप Omkar Pradhan Roop

ॐकार प्रधान रूप गणेशाचे ।

हे तिन्ही देवांचे जन्मस्थान ॥१॥

अकार तो ब्रम्हा, उकार तो विष्णु ।

मकार महेश जाणियेला ॥२॥

ऐसे तिन्ही देव जेथोनी उत्पन्न ।

तो हा गजानन मायबाप ॥३॥

तुका म्हणे ऐसी आहे वेदवाणी ।

पहावी पुराणे व्यासाचिया ॥४॥

Leave a Reply

Your email address will not be published.