Skip to content

सतगुरु जी म्हाने प्रेम प्यालो पायो रे राजस्थानी भजन राजस्थानी भजन लिरिक्स

  • by
0 1260

सतगुरु जी म्हाने प्रेम प्यालो पायो रे,

म्हाने कर मनवार पिलायो रे,
सतगुरु जी म्हाने प्रेम प्यालो पायो रे,
दयालु म्हाने प्रेम प्यालो पायो रे।।

अड़सठ तीरथ मारा,
गुरुजी रा शरीरा रे,
माने गीता वालो ज्ञान,
बतायो रे,
सतगुरु जी माने,
प्रेम प्यालो पायो रे,
दयालु म्हाने प्रेम प्यालो पायो रे।।

असंग युगा रो,
सुतो मारो हंसलो रे,
मारा सतगुरु आय जगायो रे,
सतगुरुजी माने,
प्रेम प्यालो पायो रे,
दयालु म्हाने प्रेम प्यालो पायो रे।।

आउ नही जाऊ जग में,
मरु नही जन्मु रे,
माने अमरापुर रो,
मारगियो बतायो रे,
सतगुरुजी माने,
प्रेम प्यालो पायो रे,
दयालु म्हाने प्रेम प्यालो पायो रे।।

कुटम्ब कबीलों म्हारो,
सब जग झुटो रे,
म्हारा सतगुरु सई समझायो जी,
सतगुरुजी माने,
प्रेम प्यालो पायो रे,
दयालु म्हाने प्रेम प्यालो पायो रे।।

गोरखनाथ गुरु,
पूरा मिलिया रे,
राजा मान सिंह,
जस गयो रे,
सतगुरुजी माने,
प्रेम प्यालो पायो रे,
दयालु म्हाने प्रेम प्यालो पायो रे।।

म्हाने कर मनवार पिलायो रे,
सतगुरु जी म्हाने प्रेम प्यालो पायो रे,
दयालु म्हाने प्रेम प्यालो पायो रे।।

Leave a Reply

Your email address will not be published.