श्रीहरी विदुराघरि पाहुणा ShriHari Vidura Ghari

सुवर्णद्वारावतीचा राणा

श्रीहरी विदुराघरि पाहुणा !

मिष्टान्ने कोठुन ? आणिला कणिकोंडा रांधुन

सांगे आवर्जुन, भाबडी विदुराची सुगरण

वानी रुचकरपणा

श्रीहरी विदुराघरी पाहुणा !

कवळ मुखी नेतसे, मागुनी पुन्हा पुन्हा घेतसे

तृप्त मनी होतसे, तृप्तिची ढेकर वर देतसे

विसरे जलपाना

श्रीहरी विदुराघरी पाहुणा !

प्रेमळपण आगळे, चाटितो उरलीसुरली दळे

योग्यांना ना मिळे, मूर्त ते परब्रम्ह सावळे !

काय लाडकेपणा

श्रीहरी विदुराघरी पाहुणा !

Leave a Reply