श्रीमंत पतीची राणी Shrimant Patichi Rani

श्रीमंत पतीची राणी, मग थाट काय तो पुसतां ।

बंगला नवा नवकोनी, फुलबाग बगीचा भवता ।

किती दासी जोडुनि पाणी,

“जी” म्हणतील कामाकरितां ।

ही जात्या चतुर शहाणी,

पति मुठींत ठेविल पुरता ।

सुग्रास बसुनि खायाला ।

म‍उ शय्या लोळायाला ।

गुजगोष्टि काळ जायाला ।

ना काम, धाम, ना चिंता ।

ही फुगेल बघतां बघतां ॥

Leave a Reply