Skip to content

विसरशील तू सारे,Visarshil Tu Sare

fb-site

हे हात असे जुळलेले
हे नेत्र असे खिळलेले
विसरशील तू सारे
विसरशील तू सारे

हे सांध्यरंग विरतील
तारका नभी झुरतील
हे उदास होतिल वारे

मधुगंध धुंद उडताना
तिमिरात चंद्र बुडताना
मी स्मरेन सर्व इषारे

तू जिथे कुठे असशील
स्वप्नात मला दिसशील
तुज कळेल पण हे का रे ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.