Skip to content

रिमझिम पाऊस पडे,Rimjhim Paus Pade

  • by
fb-site

रिमझिम पाऊस पडे सारखा
यमुनेलाही पूर चढे
पाणीच पाणी चहूकडे, ग बाई
गेला मोहन कुणीकडे

तरुवर भिजले भिजल्या वेली
ओली चिंब राधा झाली
चमकुन लवता वरती बिजली
दचकुन माझा ऊर उडे, ग बाई

हाक धावली कृष्णा म्हणुनी
रोखुनी धरली दाही दिशानी
खुणाविता तुज कर उंचावुनी
गुंजत मंजुळ मुग्ध चुडे, ग बाई

जलाशयाच्या लक्ष दर्पणी
तुझेच हसरे बिंब बघुनी
हसता राधा हिरव्या रानी
पावसातही ऊन पडे, ग बाई

Leave a Reply

Your email address will not be published.