Skip to content

राम नाम अलबेला भजो रे मन भजन लिरिक्स

  • by
0 127

राम भजन राम नाम अलबेला भजो रे मन भजन लिरिक्स

राम नाम अलबेला,
भजो रे मन,
राम नाम अलबेलां,
राम नाम अलबेलां,
भजो रे मन,
राम नाम अलबेलां।।

राम नाम कहूं मोल बिके ना,
मोल बिके न मोल बिके ना,
पैसा लगे ना धेला,
भजो रे मन,
राम नाम अलबेलां,
राम नाम अलबेलां,
भजो रे मन,
राम नाम अलबेलां।।

काहे माया मोह में लागो,
मोह में लगो हां मोह में लागो,
झूठइ सबई झमेला,
भजो रे मन,
राम नाम अलबेलां,
राम नाम अलबेलां,
भजो रे मन,
राम नाम अलबेलां।।

दुनियादारी साथ ना देहे ,
साथ ना देहे हां साथ ना देहे,
जाने पड़े है अकेला,
भजो रे मन,
राम नाम अलबेलां,
राम नाम अलबेलां,
भजो रे मन,
राम नाम अलबेलां।।

राम से प्रीत लगा ‘स्नेही’,
लगा ‘स्नेही’ लगा ‘स्नेही’,
छोड़के जग को मेला,
भजो रे मन,
राम नाम अलबेलां,
राम नाम अलबेलां,
भजो रे मन,
राम नाम अलबेलां।।

राम नाम अलबेला,
भजो रे मन,
राम नाम अलबेलां,
राम नाम अलबेलां,
भजो रे मन,
राम नाम अलबेलां।।

Leave a Reply

Your email address will not be published.