Skip to content

रात सूती ने सपनो आयो लिरिक्स

0 391

रात सूती ने सपनो आयो लिरिक्स रात सूती ने सपनो आयो लिरिक्स raat suti ne sapno aayo bhajan, sonu sisodiya bhajan

।। दोहा ।।
ब्रह्मज्ञान की समझ में ,नहीं समझ कोई काम।
होठ कंठ हाले नहीं तो , तले लगे तमाम।

रात सूती ने माने सपनो जी आयो,
माने हिचकी याद सातवे,
जसोल वाली माजीसा ,
माने आपरी याद सातवे। २

उडियो उडियो जाये रे जसोल गढ़,
हालरियो हुलराव रे।२
जसोल वाली माजीसा। ………
रात सूती ने माने सपनो जी आयो,
माने हिचकी याद सातवे,
जसोल वाली माजीसा ,
माने आपरी याद सातवे। २

माथा मा मुखुत पेहेर भवानी ,
दिलडी रत्न जड़ावे रे। २
जसोल वाली माजीसा। ………
रात सूती ने माने सपनो जी आयो,
माने हिचकी याद सातवे,
जसोल वाली माजीसा,
माने आपरी याद सातवे। २

उडियो रे उडियो जाये डेह नगर ,
हालरियो हुलराव रे। २
डेह नगर वाली कुंजल माँ ,
मने आपरी याद सातवे।

गला मा हार पेहेर भावनी ,
तिलड़ी रत्न जड़ावे। २
डेह नगर वाली कुंजल माँ ,
मने आपरी याद सातवे।

ओ हेर लावो रे माने राज,
कुंजल मा ने हेर लावो ये

पगा मा पायल पेहेर भवानी ,
बिछिया रत्न जड़ावे। २
जसोल वाली माजीसा। ………
रात सूती ने माने सपनो जी आयो,
माने हिचकी याद सातवे,
जसोल वाली माजीसा।

रात सूती ने माने सपनो जी आयो,
माने हिचकी याद सातवे,
जसोल वाली माजीसा।
माने आपरी याद सातवे। २

भजन :- हिचकी याद सतावे
गायिका :- सोनू सिसोदिया

sonu sisodiya ke bhajan

1 thought on “रात सूती ने सपनो आयो लिरिक्स”

  1. Pingback: गुरु बिन घोर अंधेरा रे संतो लिरिक्स - Fb-site.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.