रसिका मी कैसे गाऊ,Rasika Mi Kaise Gau

रसिका, मी कैसे गाऊ गीत ?
दाटून आले घन आसवांचे
मिटलेल्या पापणीत

तुटल्या मनाच्या हळुवार तारा
गेला सुरांचा जळुनी फुलोरा
नाचे प्रलय लयीत !

मैफल सुखाची झाली विराणी
उरे वेदनांची जखमी कहाणी
रडते स्वप्न व्यथीत !

कशाला स्वरांची आरास आता
विझली अभागी अंगारगाथा
झाला जन्म पतीत !

Leave a Reply