Skip to content

येणार तू येणार तू,Yenar Tu Yenar Tu

  • by
fb-site

तुझिया स्वागता उभी समोरी, पाहुनी हसणार तू –
येणार तू, येणार तू !

अंगणात या फुले मोगरा
तुज आवडतो ज्याचा गजरा
आठवता मी लाज लाजते, उगा तयातून येणार तू –
येणार तू, येणार तू !

साडी ल्याले आज अबोली
तुझी आठवण जागी झाली
वसंत फुलला शिषिराकाळी, मुकेपणी वदणार तू –
येणार तू, येणार तू !

दर्पणात या तुला पाहते
तुझीच प्रतिमा हृदयी ठसते
तुझ्या संगती गाली हसते, मला कधी मिळणार तू ?
येणार तू, येणार तू !

Leave a Reply

Your email address will not be published.