Skip to content

मोमजी घोड़ला हालिया देसी भजन राजस्थानी भजन लिरिक्स

  • by
0 1279

मोमजी घोड़ला हालिया,

रायपर गोमे थी घोडला,
खेवीया मोमाजी घोडला,
हालीया होनगरा मोमा,,, आ,,, हा,,
हे आवीया गोगुदरा वाले ओ।।

गोगुदरा गोमे ओ थापी,
थापना मोमाजी थापी,
थापना होनगरा मोमा,,,,आ,,, हा,
रमीया नटाजी ओ वाले ओ डीलो आ।।

अरे खखडता सिपियो रा मंगावे,
खाजरु मोमोजी मंगावे,
खाजरु होनगरा मोमा,,, आ,,,हा,
परा मोंगे अमलीडा वाला ओ प्यालो आ।।

जी कुळ रे सुथारो रे परचो,
आपरो मोमाजी परचो,
आपरो होनगरा मोमा,,, आ,
किन्हा परा घोडलीए ओ असवारो आ।।

ओले रे दोले रा आवे जातरु,
मोमाजी ओ आवे जातरु,
होनगरा मोमा,,, आ,,,हा,
अर राखोपरी भगतोने वाली ओ लाजो आ।।

भोपा जी रे नटाजीरे बेले आवीया,
मोमाजी ओ बेले आवीया होनगरा मोमा,
राखी परी बोना ने वाली ओ लाजो आ।।

सुथार परिवारों वाली ओ विनती,
मोमाजी ओ सुणजो विनती,
होनगरा मोमा,,, आ,,,
राखजो थे सरणो वाले ओ मायो आ,
थोरे ओ भोपोजी थोने सिमरे मोमाजी,
ओ थोने सिमरे होनगरा मोमा आ,
निमणे करे दोइ जोडी ओ हाथों आ।।

सुथार परिवारों लिखे ओळुआ,
मोमाजी ओ लिखे ओळुआ,
होनगरा मोमा,,, आ,,,
बोकाजी नेमाराम गावे ओ गुणों आ,
गोगुदरा गोमे ओ देवळ सुवणो,
मोमाजी मिंदर सुवणो होनगरा मोमा,
राखो परी भगतोरे माथे ओ छावो आ।।

मोमजी घोड़ला हालिया,
खेवीया मोमाजी घोडला,
हालीया होनगरा मोमा,,, आ,,, हा,,
हे आवीया गोगुदरा वाले ओ।।

Leave a Reply

Your email address will not be published.