Skip to content

मैया जी मैं तो आया थारे द्वार जी भजन लिरिक्स

  • by
0 560

मैया जी मैं तो,
आया थारे द्वार जी,
टाबरिया कानि मुल्को तो सही।।

कोई लाया रोली मोली,
कोई मेहंदी घोली,
हाथां माई मेहंदी लो लगवाय जी,
टाबरिया कानि मुल्को तो सही।
मईया जी मैं तो,
आया थारे द्वार जी,
टाबरिया कानि मुल्को तो सही।।

कोई लाया बाली प्यारी,
कोई नथली प्यारी,
कोई लाया चुड़लो थारे ताए जी,
टाबरिया कानि मुल्को तो सही।
मईया जी मैं तो,
आया थारे द्वार जी,
टाबरिया कानि मुल्को तो सही।।

कोई लाया चुनड़ी प्यारी,
लाल सुरंगी न्यारी न्यारी,
ओढ़ो दादी कर सोलह श्रृंगार जी,
टाबरिया कानि मुल्को तो सही।
मईया जी मैं तो,
आया थारे द्वार जी,
टाबरिया कानि मुल्को तो सही।।

एक आसरो म्हाने थारो,
सोया म्हारा भाग्य जगा द्यो,
कर द्यो म्हारो बेड़ो दादी पार जी,
टाबरिया कानि मुल्को तो सही।
मईया जी मैं तो,
आया थारे द्वार जी,
टाबरिया कानि मुल्को तो सही।।

मैया जी मैं तो,
आया थारे द्वार जी,
टाबरिया कानि मुल्को तो सही।।

Singer – Nisha Soni
दुर्गा माँ भजन मैया जी मैं तो आया थारे द्वार जी भजन लिरिक्स
मैया जी मैं तो आया थारे द्वार जी भजन लिरिक्स

Leave a Reply

Your email address will not be published.