Skip to content

मेरो मन ले गयो नन्द कुमार भजन कृष्ण भजन लिरिक्स

 • by
0 2570

मेरो मन ले गयो नन्द कुमार
वृंदावन कुंज गलिन में
वृंदावन कुंज गलिन में।।

जाने कैसे मोहनी डाली
मेरी सुधबुध बिगड़ी सारी
मेरी मैं तो लुट गई बीच बाजार
वृंदावन कुंज गलिन में
मेरो मन ले गयो नंदकुमार
वृंदावन कुंज गलिन में।।

ये नन्द राय को छोना
जाने कैसो डारयो टोना
हेरि मेरो छुटो कुल संसार
वृंदावन कुंज गलिन में
मेरो मन ले गयो नंदकुमार
वृंदावन कुंज गलिन में।।

मैं तो श्याम की भई दीवानी
कर बैठी प्रीत अंजानी
भर गयो मन में प्रेम अपार
वृंदावन कुंज गलिन में
मेरो मन ले गयो नंदकुमार
वृंदावन कुंज गलिन में।।

ऐसो प्रेम को नातो जोड़यो
मोहे पागल करके छोड्यो
जावे चित्र विचित्र बलिहार
वृंदावन कुंज गलिन में
मेरो मन ले गयो नंदकुमार
वृंदावन कुंज गलिन में।।

मेरो मन ले गयो नन्द कुमार
वृंदावन कुंज गलिन में
वृंदावन कुंज गलिन में।।

 1. साँवरे मेरी कलाई थाम लो इक बार भजन कृष्ण भजन लिरिक्स
 2. जीव ना भरयो मेरो मन ना भरयो भजन कृष्ण भजन लिरिक्स
 3. यो पांडव कुल अवतार बड़ो अलबेलो है भजन कृष्ण भजन लिरिक्स
 4. भगतों की नैया श्याम चलाता है भजन कृष्ण भजन लिरिक्स
 5. तेनु रोज बुलावांगे चित्र विचित्र भजन कृष्ण भजन लिरिक्स
 6. तुमसे कन्हैया मेरी प्रीत पुरानी भजन कृष्ण भजन लिरिक्स
 7. पी ले जरा तू जी ले जरा भजन कृष्ण भजन लिरिक्स
 8. हाथ कस के पकड़ ले मेरा सांवरे भजन कृष्ण भजन लिरिक्स
 9. मेरा हाथ पकड़ ले रे कान्हा दिल मेरा घबराये भजन कृष्ण भजन लिरिक्स
 10. बहुत हो गया अब सम्भालो कन्हैया भजन कृष्ण भजन लिरिक्स

Leave a Reply

Your email address will not be published.