Skip to content

मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला भजन लिरिक्स

  • by
0 1430

हरियाणवी भजन मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला भजन लिरिक्स
गायक – नरेन्द्र कौशिक।

मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला,
हरे नंदलाला हरे गोपाला,
मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला।।

हो मुरली की आवाज,
मन्नै कुए प सुणी थी,
हो नेजु कुए में छोड आई रे,
नंदलाला,
हरे नंदलाला हरे गोपाला,
मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला।।

हो मुरली की आवाज मन्नै,
बागां में सुणी थी,
हो फुलड़ा तोड़ती भाज आई रे,
नंदलाला,
हरे नंदलाला हरे गोपाला,
मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला।।

हो मुरली की आवाज मन्नै,
महलां में सुणी थी,
हो ललवा रोवता छोड़ आई रे,
नंदलाला,
हरे नंदलाला हरे गोपाला,
मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला।।

हो मुरली की आवाज मन्नै,
खाटु में सुणी थी,
हो मै भक्तां ने ले आई रे,
नंदलाला,
हरे नंदलाला हरे गोपाला,
मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला।।

मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला,
हरे नंदलाला हरे गोपाला,
मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला।।

Leave a Reply

Your email address will not be published.