Skip to content

माझा होशिल का,Majha Hoshil Ka

  • by
fb-site

सांग तू, माझा होशिल का ?

वसंतकाली वनी दिनांती
एकच पुशिते तुज एकांती
एकांती कर कोमल माझा, हाती घेशील का ?

नसेल माहित तुला कधी ते
रोज तुझ्या मी स्वप्नी येते
त्या स्वप्नांच्या आठवणी या, ओठां देशिल का ?

दूर तू तरी जवळ तुझ्या मी
नाव गुंतवीत तुझिया नामी
मी येता पण सलज्ज जवळी, जवळी घेशिल का ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.