Skip to content

माजे रानी माजे मोगा,Maje Rani Maje Moga

fb-site

माजे रानी, माजे मोगा
तुजे दोल्यांत सोधता ठाव !

माजे राजा, माजे मोगा
तुजे नावाक जोडता नाव

फुलाफुलाक पुशीत आयलो
तुजे माजे प्रीतीचो गाव

माजे रानी, माजे मोगा
तुजे दोल्यांत सोधता ठाव !

काळ्या काळ्या दोळ्यान्‌ तुज्या
माज्या वाटा वाटा मेळतात माका

तुज्या छातीर ठेवता माथा
फुलाभाशेन भाशेन हलकी दुखा
तुजे पायाक रुतता काटा
माजे काळजाक लागता घाव !

फुला फुलाक पुशीत आयलो
तुजे माजे प्रीतीचो गाव

गोऱ्या गोऱ्या रंगांन तुज्या
माज्या दोळ्याक दोळ्याक चांदन्या रात

तुज्या ओठार सपना माजी
माजे गाणे गाणे होऊन येती
तुजे भितुर माजे मना
दर्यावैल्या किरणाचो भाव

फुला फुलाक पुशीत आयलो
तुजे माजे प्रीतीचो गाव

Leave a Reply

Your email address will not be published.