Skip to content

माजीसा बेगा म्हारे आइजो माजीसा भजन लिरिक्स

  • by
0 732

दुर्गा माँ भजन माजीसा बेगा म्हारे आइजो माजीसा भजन लिरिक्स
स्वर – पिंकी गहलोत।
तर्ज-बन्ना रे बागम झूला।

माजीसा बेगा म्हारे आइजो,
माजीसा बेगा म्हारे आइजो,
थारे भक्ता ने3,
दर्श दिखाइजो म्हारी भटियाणी माँ।।

माजीसा जसोलगढ़ में बिराजो,
माजीसा जसोलगढ़ में बिराजो,
थारे जगमग3 …
जोता जागे म्हारी भटियाणी माँ,
माजीसा बेगा म्हारे अइजो,
थारे भक्ता ने,
दर्श दिखाइजो म्हारी भटियाणी माँ।।

माजीसा लाल चुनरिया सोवे,
माजीसा लाल चुनरिया सोवे,
थारे माथे 3….
रखड़ी सोवे म्हारी भटियाणी माँ,
माजीसा बेगा म्हारे अइजो,
थारे भक्ता ने,
दर्श दिखाइजो म्हारी भटियाणी माँ।।

माजीसा पिंकी महिमा गावे,
माजीसा पिंकी महिमा गावे,
सुण विनती 3….
बेगा आइजो म्हारी भटियाणी माँ,
माजीसा बेगा म्हारे अइजो,
थारे भक्ता ने,
दर्श दिखाइजो म्हारी भटियाणी माँ।।

माजीसा बेगा म्हारे अइजो,
माजीसा बेगा म्हारे अइजो,
थारे भक्ता ने3,.
दर्श दिखाइजो म्हारी भटियाणी माँ।।

Leave a Reply

Your email address will not be published.