Skip to content

मनमोहन मुरली वाले ओ भक्तों के रखवाले भजन घनश्याम भजन लिरिक्स

  • by
0 12

मनमोहन मुरली वाले
ओ भक्तों के रखवाले
ओ बेड़ा पार करईया हो
खेवइया भवसागर की नैया
बेड़ा पार करईया हो।।

नन्दबाबा के परम दुलारें
माँ यशुदा के छैया
ग्वालो के गोपाल तुम्ही हो
बलदाऊ के भइया
हो घर घर माखन चुरैया
ओ बेड़ा पार करईया हो
खेवइया भवसागर की नैया
बेड़ा पार करईया हो।।

तृणावर्त सकटासुर मारे
काली नाग नथइया
अघा बका धेनुका पछारे
हो गिरिराज उठइया
गोपिन संग रास रचैया
कंस निज धाम पठइया हो
खेवइया भवसागर की नैया
बेड़ा पार करईया हो।।

ओ बनवारी कॄष्ण मुरारी
भक्तन मान रखैया
पाण्डव दल के बने सहारे
कौरव नाश करैया
बृजमोहन के असुरारी
गीता ज्ञान करईया हो
खेवइया भवसागर की नैया
बेड़ा पार करईया हो।।

मनमोहन मुरली वाले
ओ भक्तों के रखवाले
ओ बेड़ा पार करईया हो
खेवइया भवसागर की नैया
बेड़ा पार करईया हो।।

Singer : Shiva & Janhavi

Leave a Reply

Your email address will not be published.