Skip to content

बालाजी थे म्हारे घर आजो बालाजी भजन राजस्थानी भजन लिरिक्स

  • by
0 1235

बालाजी थे म्हारे घर आजो,
बाबा रे थे म्हारे घर आजो,
थारी सेवा करूँ दिन रात,
बाबा दर्शन दे दे रे।।

बालाजी शंख नगाड़ा बाजे,
बाला रे शंख नगाड़ा बाजे,
थारे ढोलक रो घमसाण,
थारे ढोलक रो घमसाण,
बाबा दर्शन दे दे रे।।

बालाजी भक्ता पर किरपा कीजो,
बालाजी भक्ता पर किरपा कीजो,
थारो निशदिन ध्यान लगावा,
थारो निशदिन ध्यान लगावा,
बाबा दर्शन दे दे रे।।

बालाजी थे म्हारे घर आजो,
बाबा रे थे म्हारे घर आजो,
थारी सेवा करूँ दिन रात,
बाबा दर्शन दे दे रे।।

Leave a Reply

Your email address will not be published.