Skip to content

निघाले आज तिकडच्या,Nighale Aaj Tikadachya

fb-site

निघाले आज तिकडच्या घरी

एकदाच मज कुशीत घेई पुसून लोचने आई
तुझी लाडकी लेक आपुले घरकुल सोडुनि जाई
तव मायेचा स्पर्श मागते अनंत जन्मांतरी

पडते पाया तुमच्या बाबा काय मागणे मागू
तुम्ही मला आधार केवढा कसे कुणाला सांगू
या छत्राच्या छायेखालुन सात पावलांवरी

येते भाऊ, विसर आजवर जे काही बोलले
नव्हती आई तरिही थोडी रागावून वागले
थकले अपुले बाबा आता एकच चिंता उरी

Leave a Reply

Your email address will not be published.