धनी तुमचा नि माझा Dhani Tumcha Ni Mazha- Sulochana Chavan (Rangalya Ratri Asha)

धनी तुमचा नि माझा
तरुणपणाचं कौतुक म्हणुनी किती नटू मी किती नटू
धनी, तुमचा नि माझा एक काढा फोटू

करा थाट तुम्ही सरदारी
अशी बशीन तुमच्या शेजारी
धनी, तुमचा नि माझा एक काढा फोटू

राजा-राणीला चौकट कसली
मैना राघुच्या पिंजर्‍यात बसली
मैना गाईल गीत प्रीतिचे पोपट ’विठू विठू’
धनी, तुमचा नि माझा एक काढा फोटू

Leave a Reply