दारुणा स्थिती,Daruna Sthiti

दारुणा स्थिती । ती जाचि तयांप्रती ॥

प्रियजनपक्षा स्वीकारावे । न तरी मुख पुढती ॥

प्रतिपक्षाते मिळता न मिळे । अंगा स्पर्श रती ॥

Leave a Reply