दामिनी,Damini

दामिनी ….. दामिनी ….

सत्यता शोधण्या घेउनी लेखणी
जाहली दामिनी मूर्त सौदामिनी
दामिनी ….. दामिनी ….

प्रेम, दया-माया मनी न्यायदेवताही
वादळास तुडवीत जाई धीर जगा देई

दु:खिता सावली देत ही स्वामिनी
दामिनी ….. दामिनी ….

Leave a Reply