Skip to content

दयाघना का तुटले,Dayaghana Ka Tutale

  • by
fb-site

दयाघना,
का तुटले चिमणे घरटे ?
उरलो बंदी असा मी !

अरे, जन्म बंदिवास
सजा इथे प्रत्येकास
चुके ना कुणास
आता बंदी तुझा मी
दयाघना !

दहा दिशांची कोठडी
मोह-माया झाली वेडी
प्राण माझे ओढी
झालो बंदी असा मी
दयाघना !

बालपण उतू गेले
अन्‌ तारुण्य नासले

वार्धक्य साचले
उरलो बंदी पुन्हा मी
दयाघना !

Leave a Reply

Your email address will not be published.