थांब रे घना Thamb Re Ghana

थांब रे घना,

जा निरोप घेउनी, सांग मोहना

कुंज कुंज हा उदास

जागेपणि होत भास

तूच एक जाणिसी माझिया मना

एकटीच झुरत उभी

तारका न एक नभी

एकटीच सोसते सर्व यातना

सांग जाउनी तयास

वैरी माझेच श्वास

फूलही मला इथे होय वेदना

Leave a Reply