डोळ्यांवरून माझ्या उतरून Dolyavarun Majhya Utarun

डोळ्यांवरून माझ्या उतरून रात्र गेली

वचने मला दिलेली विसरून रात्र गेली !

डोळ्यांत जन्म सारा, दाटून डोह झाला

अश्रूंत चंद्र माझ्या विखरून रात्र गेली !

मी मानिले मनाशी, माझेच सर्व तारे

स्वप्नात हाय माझ्या विसरून रात्र गेली !

आश्वासने किती ती, पाऊस तो फुलांचा

काळोख फक्त हाती ठेवून रात्र गेली !

Leave a Reply