डोळ्यांत सांजवेळी आणू Dolyat Sanjaveli Anu

डोळ्यांत सांजवेळी आणू नकोस पाणी

त्या दूरच्या दिव्यांना सांगू नको कहाणी

कामांत गुंतलेले असतील हात दोन्ही

तेव्हा नको म्हणू तू माझी उदास गाणी

वाटेवरी खुणेच्या शोधू नको फुले ती

ना ठेविते फुलांची माती इथे निशाणी

सौदा इथे सुखाचा पटवून चोख घ्यावा

व्यवहार सांगती हा, ही माणसे शहाणी

कळणार हाय नाही दुनिया तुला मला ही

मी पापण्यांत माझ्या ही झाकिली विराणी

Leave a Reply