डोल डोलतंय्‌ वाऱ्यावर बाय Dol Dolatay Varyavar Bay

डोल डोलतंय्‌ वाऱ्यावर बाय माझी डोल डोलतंय्‌ वाऱ्यावर

खंडोबा राया परतंय्‌ मी पाया

तुझे भेटीला हाणीन नौकेला

डोंगरची माऊली कोल्यांची सावली

दर्यान्‌ कोल्यांचे हाकेला धावली

होरं कसं जाऊ दे बारान्‌ गावीला

माव्हरं सोनेरी पडेल आपले डोलीला

माव्हरं कसं परलंय्‌ आपले डोलीला

शिंगाला सरगा काटेरी पाला

पुनवेचा चांद कसा डोंगराला आयलाय्‌ गो

पुनवेचा चांद कसा डोंगराला आयलाय्‌

Leave a Reply