झोंबती अंगा जललहरी – अन्नपूर्णा (१९६८)

झोंबती अंगा जललहरी
आमुची वसने दे श्रीहरी !

पळे पळली गेली घटका
पुरे खेळ हा अवखळ, लटका
परत जाऊ दे घरी –
आमुची वसने दे श्रीहरी !

जात आमुची अशी लाजरी
क्षणाक्षणाने पदर सावरी
सुवेश असला तरी –
आमुची वसने दे श्रीहरी !

जळात बुडले देह तरी हे
उघडेपण मन विसरत नाही
लाज सले अंतरी –
आमुची वसने दे श्रीहरी !

किती विनवावे किती रडवावे
असेच वाटे जळी बुडावे
तूच सुबुद्धी धरी –
आमुची वसने दे श्रीहरी !

Leave a Reply