Skip to content

झूमर झलके अम्बा ना गोरा गाल पे रे भजन लिरिक्स

  • by
0 460

झूमर झलके अम्बा ना,
गोरा गाल पे रे,
गोरा गाल पे रे,
लम्बा बाल पे रे,
झुमर झलके अम्बा ना,
गोरा गाल पे रे।।

ऐ भई रे भई रे,
कुम्हारा तने विनवु रे,
म्हारी माता सारू,
दीवड़ा लई आवजो रे,
झुमर झलके अम्बा ना,
गोरा गाल पे रे।।

ऐ भई रे भई रे,
सोनीड़ा तने विनवु रे,
म्हारी माता सारू,
झांझरिया लई आवजो रे,
झुमर झलके अम्बा ना,
गोरा गाल पे रे।।

ऐ भई रे भई रे,
जोशीड़ा तने विनवु रे,
म्हारी माता सारू,
चुंदड़ी लई आवजो रे,
झुमर झलके अम्बा ना,
गोरा गाल पे रे।।

ऐ भई रे भई रे,
मालीड़ा तने विनवु रे,
म्हारी माता सारू,
गजरा लई आवजो रे,
झुमर झलके अम्बा ना,
गोरा गाल पे रे।।

ऐ भई रे भई रे,
ढोलीड़ा तने विनवु रे,
म्हारी माता सारू,
ढोल वगाडजो रे,
झुमर झलके अम्बा ना,
गोरा गाल पे रे।।

ऐ भई रे भई रे,
वणजारा तने विनवु रे,
म्हारी माता सारू,
चुड़ला लई आवजो रे,
झुमर झलके अम्बा ना,
गोरा गाल पे रे।।

झूमर झलके अम्बा ना,
गोरा गाल पे रे,
गोरा गाल पे रे,
लम्बा बाल पे रे,
झुमर झलके अम्बा ना,
गोरा गाल पे रे।।

Singer – Sanjay Chuahan
गरबा लिरिक्स झूमर झलके अम्बा ना गोरा गाल पे रे भजन लिरिक्स
झूमर झलके अम्बा ना गोरा गाल पे रे भजन लिरिक्स

Leave a Reply

Your email address will not be published.