झाल्या तिनी सांजा करुन,Jhalya Tini Sanja Karun

झाल्या तिनी सांजा करुन शिणगार साजा
वाट पहाते मी ग येणार साजन माझा

प्रितीच्या दरबारीचं येणार सरदार
मायेच्या मिठीचा त्याच्या गळ्यात घालीन हार
दिलाच्या देव्हाऱ्यात बांधीन मी पूजा
वाट पहाते मी ग येणार साजन माझा

भेटीत रायाच्या सांगेन मी सारं
सोसवेना बाई मला यौवनाचा भार
तान्हेल्या हरणीला हळूच पाणी पाजा
वाट पहाते मी ग येणार साजन माझा

त्याच्याच ओठांचा ओठी रंग लाल
आठवणीने त्याच्या बाई रंगले हे गाल
धुंद व्हावी राणी रंगून जावा राजा
वाट पहाते मी ग येणार साजन माझा

वाटतं सख्याचं वाजलं पाऊल
खट्याळ मनाला लागे खोटीच चाहूल
घालू कशी मी साद होईल गाजावाजा
वाट पहाते मी ग येणार साजन माझा

इचारच पडला बिचाऱ्या मनाला
येळ का ग व्हावा बाई सख्या सजनाला
बिलगुन बसावी शंभूला सारजा
वाट पहाते मी ग येणार साजन माझा

Leave a Reply