Skip to content

झालर शंख नगाड़ा बाजे ओ राजस्थानी भजन लिरिक्स

  • by
0 1822

राजस्थानी भजन झालर शंख नगाड़ा बाजे ओ राजस्थानी भजन लिरिक्स
गायक – श्री रामनिवास राव जी।

झालर शंख नगाड़ा बाजे ओ,
सालासर रे मंदिर में,
हनुमान बिराजे रे,
हनुमान बिराजे ओ,
सदा बजरंग बिराजे ओ।।

भारत राजस्थान में,
सालासर एक गाँव,
सूरज सामे बनियो देवरो,
बालाजी रो धाम,
ज्यारे लाल धजा लहरावे रे,
सालासर रा मंदिर में,
हनुमान बिराजे रे।।

नारेला री गिनती कोणी,
सुमिरण छत्र अपार,
दूर देशा जात्री बाला,
आवे नर नार,
बाबो बेड़ा पार लगावे रे,
सालासर रा मंदिर में,
हनुमान बिराजे रे।।

चेत सुदी पूनम रो मेलो,
भीड़ लगे अति भारी,
नर नारी थारा दर्शन करवा,
आवे बारी बारी,
बाबो अटकीय कारज सारे रे,
सालासर रा मंदिर में,
हनुमान बिराजे रे।।

रामदूत अंजनी के लाला,
धरो हमेशा ध्यान,
सेन सिंह शरणा रो साकर,
दो भक्ति वरदान,
थारे हाथ जोडोला लागे रे,
सालासर रा मंदिर में,
हनुमान बिराजे रे।।

झालर शंख नगाड़ा बाजे ओ,
सालासर रे मंदिर में,
हनुमान बिराजे रे,
हनुमान बिराजे ओ,
सदा बजरंग बिराजे ओ।।

Leave a Reply

Your email address will not be published.