चांदोमामा चांदोमामा,Chandomama Chandomama

चांदोमामा, चांदोमामा ….. भागलास काय ?
घरचा अभ्यास केलास काय ?

चांदोमामा, चांदोमामा ….. लपलास काय ?
पुस्तक हरवून बसलास काय ?

चांदोमामा, चांदोमामा ….. रुसलास काय ?
गणितात भोपळा घेतलास काय ?

Leave a Reply